uProSense

Divizia de Cercetare-Dezvoltare a SC ProSupport Consulting SRL s-a înființat în anul 2013 de un grup de cercetători din România ce urmăresc dezvoltarea de produse inovative cu aplicare imediată în industria

SERVICII

Expertiză

 • Electromanipularea particulelor (nano și micro) și a celulelor biologice cu ajutorul dielectroforezei (DEP)
 • Imprimarea de straturi conductive și dielectrice (Ag, C, Cu) pe suporturi flexibile (ex. Polimeri, Hârtie) și rigide (ex. Sticlă) cu ajutorul serigrafiei (screen-printing) cu dimensiuni de ordinul zecilor de microelectrozi
 • Dezvoltarea de măști pentru screen-printing
 • Controlul imagistic al calității imprimărilor
 • Proiectarea de platforme senzoriale printate
 • Modelarea și simularea câmpurilor electrice la nivelul miroelectrozilor
 • Analiza evoluției proprietăților electrice a dielectricilor

SERVICII

Infrastructură de CD și producție serie „zero”

 • Echipament de screen-printing semi-automat
 • Sistem dielectroforetic de manipulare a particulelor (nano și micro) și a celulelor biologice
 • Etuvă pentru condiționare și uscare printare
 • Microscop digital pentru analiza calitate printare
 • Sistem de calcul pentru proiectare, modelare și simulare microelectrozi și câmpuri electrice

uProSense

Are ca obiectiv general îmbunătățirea capacității start-up-ului SC ProSupport Consulting SRL de inovare și derulare a unor activități de cercetare-dezvoltare de avangardă într-un domeniu de specializare inteligentă (4. Eco-nano-tehnologii și materiale avansate/4.4.2 Materiale polimerice, nanomateriale, nanotehnologii) pentru introducerea în producție a unui nou produs inovator și anume platforme senzoriale prevăzute cu microelectrozi interdigitați printați pe substraturi nanodielectrice flexibile.

Obiective specifice

 • valorificarea și adaptarea rezultatelor științifice obținute pentru dezvoltarea de platforme senzoriale cu microelectrozi interdigitați pe substraturi nanodielectrice flexibile cu proprietăți electrice predefinite;
 • dezvoltarea și modernizarea tehnologică infrastructurii CDI a start-up-ului pentru derularea de activități CDI în domeniul dezvoltării de platformelor senzoriale pe substraturi nanodielectrice flexibile prin realizarea de investiții în infrastructura de CDI;
 • susținerea capacității de exploatare a rezultatelor științifice în industrie prin brevetarea rezultatelor activității de cercetare derulate în cadrul proiectului;
 • dezvoltarea resursei umane prin angajarea a cel puțin 3 cercetători științificipe durata implementarii proiectului.
 • introducerea în producție a rezultatelor cercetării prin proiectarea și punerea în aplicare a unui sistem eficient de dezvoltare a patformelor senzoriale cu microelectrozi printați pe substraturi nanodielectrice flexibile pe baza achiziției unor echipamente de producție noi precum și eficientizarea și otimizarea procesului de producție prin definirea unor proceduri de producție avansate și moderne;

Produse dezvoltate

Platforme senzoriale prevăzute cu microelectrozi interdigitați printați pe substraturi nanodielectrice flexibile

Substratul flexibil printat cu ajutorul tehnicii de screen-printing conține 48 de platforme cu microelectrozi interdigitați

* Comenzi minime de 50 de bucăți

** Pentru microelectrozi interdigitați cu geometrie personalizată vă rugăm solicitați ofertă la adresa office@prosupport-consulting.ro

Detalii microelectrozi:

Substrat: material poliimidic compozit cu grosime de 120 um

Cerneală de printare: Argint, Carbon sau Cupru

Încapsulare terminale: Material dielectric cu grosime de 100um

Lățimea dinților: 50-90um (în funcție de comandă)

Distanța dintre dinți poate varia de la 50 la 100um (în funcție de comandă)

Lățimea terminalului: 1000 um

Indicatori Proiect

Legenda

Valoarea IPIAP – Valoare la începutul perioadei de implementare a activităților proiectului

Valoarea SPIAP – Valoare la sfarsitul perioadei de implementare a activităților proiectului

Indicatori de realizare

Indicatori prestabiliti de realizare

CO01 – Număr de societăți sprijinite

Valoare IPIAP0
Valoare SPIAP1
Procent LDR 100%1
Procent MDR 0%0

CO05 – Număr de întreprinderi sprijinite

Valoare IPIAP0
Valoare SPIAP1
Procent LDR 100%1
Procent MDR 0%0

CO27 – Investitii private combinate cu sprijinul public pentru proiecte de inovare sau de C&D

Valoare IPIAP 0
Valoare SPIAP 106932 lei
24256.96 euro
Procent LDR 100% 106932 lei
24256.96 euro
Procent MDR 0% 0

CO28 – Număr de societăți care beneficiază de sprijin pentru introducerea de produse noi pe piață

Valoare IPIAP0
Valoare SPIAP1
Procent LDR 100%1
Procent MDR 0%0

Cereri de brevet rezultate din proiect – publicate în BOPI

Valoare IPIAP0
Valoare SPIAP1
Procent LDR 100%1
Procent MDR 0%0

Număr de noi cercetători în entitatea sprijinită – echivalent normă întreagă

Valoare IPIAP0
Valoare SPIAP2.5
Procent LDR 100%2.5
Procent MDR 0%0

Număr de noi locuri de muncă în entitatea sprijinită, altele decât în CD

Valoare IPIAP0
Valoare SPIAP1
Procent LDR 100%1
Procent MDR 0%0

Indicatori de rezultat

Indicatori suplimentari de rezultat

Număr de clienți ai rezultatelor obținute din proiect

Valoare IPIAP0
Valoare SPIAP3
Procent LDR 100%3
Procent MDR 0%0

Număr de locuri de muncă menținute în întreprindere datorită proiectului

Valoare IPIAP0
Valoare SPIAP1
Procent LDR 100%1
Procent MDR 0%0
Indicatori de realizareValoare la începutul
perioadei de
implementare
a activităților
proiectului
Valoare la sfârşitul
perioadei de
implementare
a activităților
proiectului
Procent LDR
100%
Procent
MDR
0%
Indicatori prestabiliti de realizare
CO01 – Număr de societăți sprijinite0110
CO05 – Număr de întreprinderi sprijinite0110
CO27 – Investitii private combinate cu
sprijinul public pentru proiecte
de inovare sau de C&D
0106932 lei
24256.96 €
106932 lei
24256.96 €
0
CO28 – Număr de societăți care
beneficiază de sprijin pentru
introducerea de produse noi pe piață
0110
Indicatori suplimentari de realizare
Cereri de brevet rezultate din
proiect – publicate în BOPI
0110
Număr de noi cercetători în entitatea
sprijinită – echivalent normă întreagă
02.52.50
Număr de noi locuri de muncă în entitatea
sprijinită, altele decât în CD
0110
Indicatori de rezultatValoare la începutul
perioadei de
implementare
a activităților
proiectului
Valoare la sfârșitul
perioadei de
implementare
a activităților
proiectului
Procent LDR
100%
Procent MDR
0%
Indicatori suplimentari de rezultat
Număr de clienți ai rezultatelor
obținute din proiect
0330
Număr de locuri de muncă menținute
în întreprindere datorită proiectului
0110
Indicatori de realizareValoare la începutul perioadei de
implementare a activităților proiectului
Valoare la sfârşitulperioadei de
implementare a activităților proiectului
Procent LDR
100%
Procent
MDR
0%
Indicatori prestabiliti de realizare
CO01 – Număr de societăți sprijinite0110
CO05 – Număr de întreprinderi sprijinite0110
CO27 – Investitii private combinate cu
sprijinul public pentru proiecte
de inovare sau de C&D
0106932 lei
24256.96 €
106932 lei
24256.96 €
0
CO28 – Număr de societăți care
beneficiază de sprijin pentru
introducerea de produse noi pe piață
0110
Indicatori suplimentari de realizare
Cereri de brevet rezultate din
proiect – publicate în BOPI
0110
Număr de noi cercetători în entitatea
sprijinită – echivalent normă întreagă
02.52.50
Număr de noi locuri de muncă în entitatea
sprijinită, altele decât în CD
0110
Indicatori de rezultatValoare la începutul perioadei de
implementare a activităților proiectului
Valoare la sfârșitul perioadei de
implementare a activităților proiectului
Procent LDR
100%
Procent MDR
0%
Indicatori suplimentari de rezultat
Număr de clienți ai rezultatelor
obținute din proiect
0330
Număr de locuri de muncă menținute
în întreprindere datorită proiectului
0110

Contact

Lasa-ne un mesaj
logo

ID / Cod MySMIS: P_38_820/ 109591

logo

Contract de finantare nr. 21/AXA1/1.2.1C/04.10.2017

Programul Operaţional Competitivitate 2014 – 2020, Axa 1 – Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor Acțiunea: 1.2.1. “Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universităti, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de crestere”
Tip proiect: „Întreprinderi inovatoare de tip start-up şi spin-off”
Consolidarea capacității SC Prosupport Consulting SRL de exploatare, introducere în producție și comercializare a unui produs inovativ rezultat al activității de cercetare-dezvoltare

Copyright © Website realizat de webis.ro